Čím je Adminer lepší než phpMyAdmin?

phpMyAdmin je jeden z nejznámějších nástrojů pro správu databáze MySQL. Nicméně není dokonalý, což je důvod, proč vznikl Adminer. V kterých oblastech je Adminer lepší alternativou, aby nahradil phpMyAdmin? Seznam je poměrně dlouhý a některé body pro vás nemusí být důležité. Nejdůležitější rozdíly jsou tyto:

Ve srovnávací tabulce je spousta odkazů na screenshoty, které rozdíly dále vysvětlují.

Toto srovnání jsem vytvořil v minulosti a současný stav může být jiný. Nemám dost energie na to udělat podobně podrobné srovnání se současnými verzemi.

Vlastnost phpMyAdmin 3.3.9 Adminer 3.1.0 Komentář
Podporované systémy MySQL MySQL, SQLite, PostgreSQL, MS SQL, Oracle Adminer je k dispozici i ve verzi pouze pro MySQL.
Přihlašování částečné kompletní Adminer nabízí trvalé přihlášení včetně seznamu uživatelů, phpMyAdmin jen částečnou podporu pomocí konfigurace.
Vytvoření tabulky hloupé chytré Před vytvořením tabulky v phpMyAdmin musíte zadat počet políček. Rozvržení formuláře se přetáčí na základě počtu políček. Adminer přidává políčka automaticky.
Změna tabulky omezená neomezená phpMyAdmin nedokáže přesouvat sloupce a přidat více sloupců na různá místa najednou (každá změna tabulky je u velkých tabulek velmi pomalá). Adminer dokáže sloupce přeuspořádat a přidat je na různá místa najednou.
Výčtový typ nešťastné pohodlné Adminer nabízí při vytváření výčtového typu textareu s jednou položkou na řádek.
Indexy po jednom všechny najednou Přidání indexu je u velkých tabulek pomalá operace. Adminer umožňuje manipulovat se všemi indexy najednou.
Cizí klíče omezené kompletní Vícesloupcové cizí klíče v phpMyAdminu vůbec nelze vytvořit. Před vytvořením cizího klíče musíte ručně vytvořit index. Adminer nabízí rozhraní pro vytváření cizích klíčů přímo při vytvoření/změně tabulky.
Pohledy nelze změnit plná podpora V phpMyAdminu nelze pohledy změnit, pouze smazat a ručně vytvořit znovu.
Uživatelské rozhraní matoucí intuitivní Jeden příklad za všechny: v navigaci je vedle názvu tabulky ikona. Jedna polovina uživatelů netuší, že ikona dělá něco jiného než název tabulky, druhá polovina si není jistá, co vlastně dělá.
Triggery, procedury, události nelze vytvořit, změna ručně plná podpora phpMyAdmin nenabízí rozhraní pro vytváření těchto objektů a jen velmi primitivní způsob jejich změny.
Volání procedur pouze SQL přátelské Volání uložených procedur a funkcí lze v phpMyAdminu pouze pomocí vytvoření SQL dotazu. Adminer nabízí přátelské rozhraní.
Výběr dat omezené funkce, seskupování Adminer nabízí při výběru dat seskupování výsledků a aplikaci funkcí na sloupce, také jde třídit podle více sloupců najednou.
Stahování polí blob tabulky navíc automatické V phpMyAdminu lze stáhnout obsah polí blob pouze vytvořením tabulek navíc, jejich určením v konfiguraci a ručním označením políček, které se mají dát stáhnout. Adminer dovoluje stáhnout jakýkoliv blob.
Vztahy tabulky navíc automatické Pro vytvoření vazeb podle cizích klíčů musíte v phpMyAdminu vytvořit tabulky navíc a určit je v konfiguraci.
Hromadná editace chybí přítomna V phpMyAdminu neexistuje žádný způsob, jak změnit hodnotu políčka u více řádek najednou.
Vícenásobná editace komplikované snadné Pokud například chcete opravit překlepy na deseti řádcích: V phpMyAdminu musíte tyto řádky označit, upravit je, najít překlepy znovu a uložit. V Admineru prostě dvojklikněte na překlep a uložte.
Klonování řádku náchylné k chybám bezpečné phpMyAdmin nabízí klonování řádku po běžné editaci, takže si můžete záznam přepsat nedopatřením. Adminer má zvláštní tlačítko před provedením této operace.
Schéma tabulky navíc vždy V phpMyAdminu je schéma k dispozici jen s tabulkami navíc určenými v konfiguraci a jen přes PDF nebo <canvas>. Adminer používá HTML a JavaScript.
Synchronizace vyžaduje vzdálený přístup funguje kdekoliv Funkce Synchronizace phpMyAdminu nefunguje bez vzdáleného přístupu k serveru, který je obvykle znemožněn firewallem. Adminer používá jiný přístup - může vytvořit ALTER export, který po spuštění na vzdáleném serveru vygeneruje modifikační příkazy, které synchronizují cílovou databázi se zdrojem.
Seznam databází pomalý rychlý Seznam databází je pomalý proto, že zobrazuje počet tabulek. Adminer je stahuje asynchronně.
Stavové proměnné jednořádkové shrnutí oficiální dokumentace phpMyAdmin u některých stavových proměnných zobrazuje jednořádkové shrnutí, Adminer odkazuje do oficiální dokumentace.
Proměnné bez popisu oficiální dokumentace phpMyAdmin pro proměnné nezobrazuje žádný popis, Adminer odkazuje do oficiální dokumentace.
Více panelů prohlížeče blokující neblokující Když jeden panel prohlížeče provádí dlouhotrvající operaci, tak nelze s phpMyAdminem pracovat ani v jiném panelu. Adminer je neblokující.
SQL dotazy jeden výsledek více výsledků Adminer dokáže na jedné stránce zobrazit více výsledků SQL dotazu.
Zvýrazňování syntaxe bez odkazů odkazy do dokumentace Adminer nabízí odkazy do dokumentace pro všechna klíčová slova SQL.
Klávesové zkratky překáží šikovné V phpMyAdminu neposouvá Ctrl+doleva/doprava po slovech, jak je to zvykem, ale přesouvá mezi poli. V Admineru funguje uvnitř SQL textarey Tab a Ctrl+Enter odesílá formulář.
Vzhledy 6 8 Vzhled pro phpMyAdmin vyžaduje vytvoření více než 100 ikon.
Přizpůsobení tabulky navíc třída PHP phpMyAdmin nabízí velmi jednoduché přizpůsobení pomocí speciálních tabulek. Adminer nabízí plnohodnotné přizpůsobení pomocí rozšiřující třídy PHP.
Celková výkonnost pomalý rychlý Adminer je průměrně rychlejší o 28% (podle nezávislého srovnání Juraje Hajdúcha).
Bezpečnostní chyby opravené v roce 2010 10 1 phpMyAdmin dosud neřeší některé problémy jako je např. ClickJacking ze stejné domény nebo únik Refereru.
Upozornění na nové verze e-mail uvnitř Admineru U phpMyAdminu se můžete přihlásit k odběru novinek e-mailem. Dostupnost nové verze Admineru se zobrazuje přímo v Admineru. Oba nástroje také poskytují RSS.
Počet souborů 879 1 Zdrojové kódy Admineru jsou dobře strukturované do 70 souborů, jednosouborová verze je výsledkem kompilace a minimalizace.
Velikost 15 126 kB 291 kB Počet souborů a velikost je důležitá hlavně při kopírování na vzdálený server.
Licence GPL GPL nebo Apache Licence GPL je poměrně omezující - vyžaduje, aby odvozené produkty byly také pod GPL.
Požadavky PHP 5.2+, MySQL 5+ PHP 4.3+, MySQL 4.1+ Adminer perfektně pracuje i ve starších verzích, s phpMyAdminem v tom případě musíte použít starší verzi.
Konfigurace obvykle nezbytná hned funguje phpMyAdmin obvykle vyžaduje alespoň nějakou konfiguraci, Adminer prostě funguje.

V rámci objektivity je nutné přiznat, že v některých oblastech phpMyAdmin převyšuje Adminer:

Vlastnost phpMyAdmin 3.3.9 Adminer 3.1.0 Komentář
Jazyky 7/57 aktuální 17/17 aktuální Skoro všechny překlady phpMyAdminu jsou neúplné. Běžné jazyky včetně RTL jsou podporovány v obou nástrojích, v Admineru existuje i pouze česká verze. Vytvořte nový překlad (pokud jste rodilý mluvčí).
Formáty exportu 16 (LaTeX, Texy!, ...) 3 (SQL, CSV, TSV) Exportování databáze do LaTeXu je úloha, kterou většina vývojářů řeší denně.
Počet stažení 11/2010 280 000 7 000 Tento měsíc to můžete změnit!

Prezentace z O'Reilly MySQL Conference: stažení.

Mimochodem, vývoj nástroje SQL Buddy (což je také konkurence Admineru) byl přerušen.