Adminer - Rozšíření

Adminer a Adminer Editor lze vylepšit pomocí rozšíření. Použití rozšíření

Uživatelská rozšíření

Použití rozšíření

Vytvořte PHP soubor určující, která rozšíření chcete použít:

<?php
function adminer_object() {
	// required to run any plugin
	include_once "./plugins/plugin.php";
	
	// autoloader
	foreach (glob("plugins/*.php") as $filename) {
		include_once "./$filename";
	}
	
	// enable extra drivers just by including them
	//~ include "./plugins/drivers/simpledb.php";
	
	$plugins = array(
		// specify enabled plugins here
		new AdminerDumpXml(),
		new AdminerTinymce(),
		new AdminerFileUpload("data/"),
		new AdminerSlugify(),
		new AdminerTranslation(),
		new AdminerForeignSystem(),
	);
	
	/* It is possible to combine customization and plugins:
	class AdminerCustomization extends AdminerPlugin {
	}
	return new AdminerCustomization($plugins);
	*/
	
	return new AdminerPlugin($plugins);
}

// include original Adminer or Adminer Editor
include "./adminer.php";
?>

Pak v prohlížeči načtěte tento soubor.

Vytvoření nového rozšíření

  1. Vytvořte třídu obsahující jakékoliv metody definované ve třídě Adminer (dokumentace).
  2. Pokud metody vrátí jinou hodnotu než null, tak se použije místo původní hodnoty (kromě dumpFormat, dumpOutput, editFunctions, u kterých se připojí k původní hodnotě).
  3. Metody můžou také přepsat své parametry, v tom případě by je měly přijmout referencí: f(&$param).
  4. Pokud chcete rozšíření publikovat na této stránce, tak ho někam nahrajte (např. na GitHub Gist) a pošlete odkaz na: jakub@vrana.cz.