Vlastnosti Dokumentace Obrázky Klienti Kontakt

Adminer Pro - Vlastnosti

Vlastnosti převzaté z SQL skriptu

Většina funkčnosti je převzata přímo z SQL skriptu použitého k vytvoření databáze. Tento přístup šetří čas pro vytvoření databáze a administračního rozhraní - většinu příkazů stačí napsat jen jednou.

Vlastnosti převzaté z SQL komentářů

Vlastnosti Admineru, které nelze převzít přímo z SQL syntaxe, se zapisují do SQL komentářů. Prvním takovým komentářem je -- adminer: s globálním nastavením. Komentář každého sloupce je použit jako jeho popis a může obsahovat také speciální instrukce uzavřené do složených závorek. Např. {EMAIL} označuje sloupec s e-mailovou adresou, která je při zadávání kontrolována a zobrazuje se jako odkaz.

Žádné závislosti

Vytvořené rozhraní nezávisí na žádných externích knihovnách nebo frameworcích. Vygenerovaný kód je běžné PHP jednoduché na modifikaci a připravené pro vystavení na server klienta.

Znakové sady a jazyky

Interní kódování Adminera je UTF-8 a výstup může být převeden do libovolného jiného kódování podporovaného knihovnou Iconv. Rozhraní lze vygenerovat v libovolném kódování v češtině a angličtině nebo s přepínáním těchto jazyků.

Design

Vzhled administračního rozhraní lze snadno uzpůsobit pomocí editace CSS nebo dozpracováním vygenerovaného kódu. Veškerý vygenerovaný HTML a dokonce i PHP kód může být uzpůsoben.

Ochrana heslem

Přístup do administračního rozhraní je možné zabezpečit uživatelským jménem a heslem buď pevným nebo načítaným z vybrané tabulky. Všechna hesla jsou ukládána jako MD5 nebo SHA-1 haše volitelně s HMAC ochranou.

Vazby mezi tabulkami

Pokud se sloupec odkazuje na jinou tabulku, tak se zobrazí výchozí sloupec cílové tabulky. V editaci se zobrazí jako rozbalovací seznam. Tabulky použité pro vazby M:N jsou zobrazeny jako seznam zaškrtávacích políček nebo jako vícenásobný <select>. Pokud jsou ve spojovací tabulce další sloupce, lze je editovat také. Pokud je tabulka závislá na jiné tabulce, tak může být editována v <iframe> nebo přímo s ostatními položkami rodičovské tabulky.

Datové typy

Rozpoznávají se všechny datové typy. Např. sloupec typu date lze editovat jako běžné textové políčko, pomocí kalendáře nebo se samostatnými částmi pro rok, měsíc a den. Typ bool je zobrazován jako zaškrtávací políčko, číselné datové typy jsou kontrolovány na svůj rozsah, typy enum a set jsou podporovány také. Pomocí atributu {HTML} lze u každé položky označit, že výsledek nemá být HTML ošetřen.

Omezení přístupu k tabulkám a sloupcům

Jakákoliv tabulka může být zcela schovaná z administračního rozhraní pomocí příkazu REVOKE SELECT. Vkládání, úprava a mazání může být omezeno stejným způsobem. Jakýkoliv sloupec může být z rozhraní skryt neuvedením popisu. Z výpisu ho lze schovat pomocí atributu & a editace může být zakázaná instrukcí {UNEDITABLE}.

Omezení

Všechny sloupce s atributem NOT NULL musí být zadány. Respektuje se hodnota DEFAULT všech sloupců. Vkládané hodnoty jsou kontrolována proti omezení CHECK.

Řazení tabulky

Většina administračního rozhraní nabízí řazení tabulky podle libovolného sloupce. Tento způsob řazení je ale velice pomalý bez indexů a také nalze řadit tabulku např. nejprve podle typu a potom podle jména. Adminer umožňuje řazení tabulky podle přirozených indexů, což odstraňuje obě nevýhody. Kterýkoliv index může být označen tak, že se podle něj řadit nebude, a naopak lze přidat další způsoby řazení nezávislé na indexech. Jeden sloupec může být označen pro ruční řazení - hodnoty v tomto sloupci jsou udržované jako čísla od jedné do celkového počtu položek.

Většina administračních rozhraní umožňuje vyhledávat podle hodnoty ve všech sloupcích. Adminer jde dále - jakýkoliv sloupec může být prohledáván libovolným operátorem, jeden sloupec může být ve vyhledávání použit víckrát (větší než 1000 a menší než 2000). Fulltextové indexy se také zohledňují.

Další vlastnosti

Adminer podporuje ukládání souborů do zadaného adresáře nebo do sloupce typu blob, práci s obrázky (kontrola maximální velikosti a převzorkování na dané rozměry) a rozesílání e-mailů na všechny adresy v tabulce.