Vlastnosti Dokumentácia Obrázky Klienti Kontakt

Adminer Pro - Vlastnosti

Vlastnosti prevzaté z SQL skriptu

Většina funkčnosti je převzata přímo z SQL skriptu použitého k vytvoření databáze. Tento přístup šetří čas pro vytvoření databáze a administračního rozhraní - většinu příkazů stačí napsat jen jednou.

Vlastnosti prevzaté z SQL komentárov

Vlastnosti Admineru, které nelze převzít přímo z SQL syntaxe, se zapisují do SQL komentářů. Prvním takovým komentářem je -- adminer: s globálním nastavením. Komentář každého sloupce je použit jako jeho popis a může obsahovat také speciální instrukce uzavřené do složených závorek. Např. {EMAIL} označuje stĺpec s e-mailovou adresou, ktorá je pri zadávaní kontrolovaná a zobrazuje sa ako odkaz.

Žiadne závislosti

Vytvorené rozhranie nezávisí na žiadnych externých knihovniach alebo frameworkoch. Vygenerovaný kód je bežne PHP jednoduché na modifikáciu a pripravené na vystavenie na server klienta.

Znakové sady a jazyky

Interné kódovanie Adminera je UTF-8 a výstup môže byť prevedený do ľubovoľného iného kódovania podporovaného knižnicou Iconv. Rozhranie je možné vygenerovať v ľubovoľnom kódovaní v češtine a angličtine alebo s prepínaním týchto jazykov.

Dizajn

Vzhľad administračného rozhrania je možné ľahko uspôsobiť pomocou editácie CSS alebo dopracovaním vygenerovaného kódu. Akýkoľvek vygenerovaný HTML a dokonca aj PHP kód môže byť uspôsobený.

Ochrana heslom

Prístup do administračného rozhrania je možné zabezpečiť užívateľským ménom a heslom buď pevným alebo načítaným z vybranej tabuľky. Všetky hesla sú ukladané ako MD5 alebo SHA-1 haše voliteľne s HMAC ochranou.

Väzby medzi tabuľkami

Ak sa stĺpec odkazuje na inú tabuľku, tak sa zobrazí východzí stĺpec cieľovej tabuľky. V editácii sa zobrazí ako rozbaľovací zoznam. Tabuľky použité na väzby M:N sú zobrazené ako zoznam zaškrtávacích políčok alebo ako viacnásobný <select>. Pokiaľ sú v spojovacej tabuľke ďalšie stĺpce, je možné ich editovať tiež. Ak je tabuľka závislá na inej tabuľke, tak môže byť editovaná v <iframe> alebo priamo s ostatnými položkami rodičovskej tabuľky.

Datové typy

Rozpoznávajú sa všetky datové typy. Napr. stĺpec typu date je možné editovať ako bežné textové políčko, pomocou kalendára alebo so samostatnými časťami pre rok, mesiac a deň. Typ bool je zobrazovaný ako zaškrtávacie políčko, číselné datové typy sú kontrolované na svoj rozsah, typy enum a set sú podporované tiež. Pomocou atribútu {HTML} je možné pri každej položke označiť, že výsledok nemá byť HTML ošetrený.

Obmedzenie prístupu k tabuľkám a stĺpcom

Akákoľvek tabuľka môže byť úplne schovaná z administračného rozhrania pomocou príkazu REVOKE SELECT. Vkladanie, úprava a mazanie môže byť obmedzené rovnakým spôsobom. Akýkoľvek stĺpec môže byť z rozhrania skrytý neuvedením popisu. Z výpisu ho je možné skryť pomocou atribútu & a editácia môže byť zakázaná inštrukciou {UNEDITABLE}.

Obmedzenie

Všetky stĺpce s atribútom NOT NULL musia byť zadané. Rešpektuje sa hodnota DEFAULT všetkých stĺpcov. Vkladané hodnoty sú kontrolované proti obmedzeniu CHECK.

Radenie tabuľky

Väčšina administračného rozhrania ponúka radenie tabuľky podľa ľubovoľného stĺpca. Tento spôsob radenia je ale veľmi pomalý bez indexov a tiež nie je možné radiť tabuľku napr. najprv podľa typu a potom podľa mena. Adminer umožňuje radenie tabuľky podľa prirodzených indexov, čo odstraňuje obe nevýhody. Ktorýkoľvek index môže byť označený tak, že sa podľa neho riadiť nebude, a naopak je možné pridať další spôsoby radenia nezávislé na indexoch. Jeden stĺpec môže byť označený pre ručné radenie - hodnoty v tomto stĺpci sú udržiavané ako čísla od jednej do celkového počtu položiek.

Väčšina administračných rozhraní umožňuje vyhľadávať podľa hodnoty vo všetkých stĺpcoch. Adminer ide ďalej - akýkoľvek stĺpec môže byť prehľadávaný ľubovoľným operátorom, jeden stľpec môže byť vo vyhľadávání použitý viackrát (větší než 1000 a menší než 2000). Fulltextové indexy sa tiež zohľadňujú.

Ďalšie vlastnosti

Adminer podporuje ukládání souborů do zadaného adresáře nebo do sloupce typu blob, práci s obrázky (kontrola maximálnej veľkosti a prevzorkovanie na dané rozmery) a rozosielanie e-mailov na všetky adresy v tabuľke.