Adminer - Preklady

Pokiaľ chcete vytvoriť nový preklad pre Adminer, tak použite tento postup:

  1. Stiahnite si aktuálne zdrojové kódy z Gitu: git://github.com/vrana/adminer.git.
  2. Skopírujte súbor adminer/lang/xx.inc.php na adminer/lang/__.inc.php, kde __ je váš jazykový kód podľa ISO 639-1.
  3. Preložte všetky hodnoty v poli $translations. Použite kódovanie UTF-8.
  4. Množné číslo by malo byť preložené ako pole: '%d beer(s)' => array('%d beer', '%d beers'). Pokiaľ váš jazyk používá iné pravidlá ako angličtina (jednotné číslo pre 1, množné číslo pro všetko ostatné), tak to prosím uveďte v komentári.
  5. Pridajte hodnotu do poľa $langs v súbore adminer/include/lang.inc.php.
  6. Vyskúšajte preklad v prehliadači odkázaním na súbor adminer/index.php.
  7. Send a pull request on GitHub.
  8. Preklad bude zverejnený pod licenciami Apache a GPL.

Díky za vašu prácu!