Adminer - Tłumaczenia

Aby utworzyć nowe tłumaczenie dla Adminer, użyjcie następujące kroki:

  1. Pobierzcie aktualne kody źródłowe z Gitu: git://github.com/vrana/adminer.git.
  2. Zkopiujcie plik adminer/lang/xx.inc.php doadminer/lang/__.inc.php, kdzie __ jest waszym kodem języka według ISO 639-1.
  3. Tłumacz wszystkie wartości v polu $translations. Użyjcie kodowanie UTF-8.
  4. Liczba mnoga powinna być tłumaczona jako pole: '%d beer(s)' => array('%d beer', '%d beers'). Jeśli język wykorzystuje inne zasady niż angielski (liczba pojedyncza dla 1, liczba mnoga na wszystko inne), to proszę podać w komentarzu.
  5. Dodaj wartość do pola $langs v pliku adminer/include/lang.inc.php.
  6. Spróbuj tłumaczenie z przeglądarki wskazując na plik adminer/index.php.
  7. Send a pull request on GitHub.
  8. Tłumaczenie zostanie publikowane pod licencją Apache i GPL.

Dziękujemy za waszą pracę!