Adminer - Přizpůsobení

Adminer i Editor poskytují podporu pro rozšíření. Část výchozí funkcionality Admineru lze přepsat vlastním kódem. Jediné, co k tomu potřebujete, je definovat funkci adminer_object, která vrací objekt rozšiřující základní třídu Adminer. Potom už jenom vložte původní adminer.php nebo editor.php:

<?php
function adminer_object() {
 
 class AdminerSoftware extends Adminer {
  
  function name() {
   // custom name in title and heading
   return 'Software';
  }
  
  function permanentLogin() {
   // key used for permanent login
   return 'fbf789377eea83a162ce73e8da41c50e';
  }
  
  function credentials() {
   // server, username and password for connecting to database
   return array('localhost', 'ODBC', '');
  }
  
  function database() {
   // database name, will be escaped by Adminer
   return 'software';
  }
  
  function login($login, $password) {
   // validate user submitted credentials
   return ($login == 'admin' && $password == 'pccfwwkj');
  }
  
  function tableName($tableStatus) {
   // tables without comments would return empty string and will be ignored by Adminer
   return h($tableStatus['Comment']);
  }
  
  function fieldName($field, $order = 0) {
   // only columns with comments will be displayed and only the first five in select
   return ($order <= 5 && !preg_match('~_(md5|sha1)$~', $field['field']) ? h($field['comment']) : '');
  }
  
 }
 
 return new AdminerSoftware;
}

include './editor.php';

Pokud chcete vytvořit přizpůsobení Adminer Editoru pro jiné ovladače než MySQL, tak musíte definovat vlastní metodu loginForm a vyplnit pole auth[driver] hodnotou svého ovladače (pgsql, sqlite, ...). Obvykle byste také měli implementovat metodu database. Příklad: editor/sqlite.php.

Adminer podporuje také rozšíření, což jsou přizpůsobení připravená k použití.

Přehled API

Obrázek Admineru s rozšiřujícími metodami

Objekt může přepsat následující metody:

Lze používat následující globální funkce.

Funkce specifické pro překlady.

Funkce specifické pro ovladač:

Min_Driver:

Funkce specifické pro Adminer:

Funkce specifické pro Editor: