Adminer - Prispôsobenie

Adminer i Editor poskytujú podporu pro rozšírenie. Časť východzej funkcionality Admineru je možné prepísať vlastným kódom. Jediné, čo k tomu potrebujete, je definovať funkciu adminer_object, ktorá vracia objekt rozširujúci základnú triedu Adminer. Potom už len vložte pôvodný adminer.php alebo editor.php:

<?php
function adminer_object() {
 
 class AdminerSoftware extends Adminer {
  
  function name() {
   // custom name in title and heading
   return 'Software';
  }
  
  function permanentLogin() {
   // key used for permanent login
   return '0916e80ed8f72f79b8fa7eb45b89985e';
  }
  
  function credentials() {
   // server, username and password for connecting to database
   return array('localhost', 'ODBC', '');
  }
  
  function database() {
   // database name, will be escaped by Adminer
   return 'software';
  }
  
  function login($login, $password) {
   // validate user submitted credentials
   return ($login == 'admin' && $password == '2OP6iD1p');
  }
  
  function tableName($tableStatus) {
   // tables without comments would return empty string and will be ignored by Adminer
   return h($tableStatus['Comment']);
  }
  
  function fieldName($field, $order = 0) {
   // only columns with comments will be displayed and only the first five in select
   return ($order <= 5 && !preg_match('~_(md5|sha1)$~', $field['field']) ? h($field['comment']) : '');
  }
  
 }
 
 return new AdminerSoftware;
}

include './editor.php';

To create an Adminer Editor customization for other drivers than MySQL, you have to define own loginForm method and fill the auth[driver] field value by your driver (pgsql, sqlite, ...). You usually also need to implement the database method.

Adminer also supports plugins which are ready to use extensions.

Prehľad API

Adminer screenshot with extension methods

Objekt môže prepísať následujúcimi metódami:

Je možné používať nasledujúce globálne funkcie.

Language specific functions.

Funkcie špecifické pre ovládač:

Min_Driver:

Adminer specific functions:

Editor specific functions: