Adminer - Prispôsobenie

Adminer i Editor poskytujú podporu pro rozšírenie. Časť východzej funkcionality Admineru je možné prepísať vlastným kódom. Jediné, čo k tomu potrebujete, je definovať funkciu adminer_object, ktorá vracia objekt rozširujúci základnú triedu Adminer. Potom už len vložte pôvodný adminer.php alebo editor.php:

<?php
function adminer_object() {
 
 class AdminerSoftware extends Adminer {
  
  function name() {
   // custom name in title and heading
   return 'Software';
  }
  
  function permanentLogin() {
   // key used for permanent login
   return 'cee14ccf2a71b99f0bcf6326440ff4b6';
  }
  
  function credentials() {
   // server, username and password for connecting to database
   return array('localhost', 'ODBC', '');
  }
  
  function database() {
   // database name, will be escaped by Adminer
   return 'software';
  }
  
  function login($login, $password) {
   // validate user submitted credentials
   return ($login == 'admin' && $password == '8HOk0jBo');
  }
  
  function tableName($tableStatus) {
   // tables without comments would return empty string and will be ignored by Adminer
   return h($tableStatus['Comment']);
  }
  
  function fieldName($field, $order = 0) {
   // only columns with comments will be displayed and only the first five in select
   return ($order <= 5 && !preg_match('~_(md5|sha1)$~', $field['field']) ? h($field['comment']) : '');
  }
  
 }
 
 return new AdminerSoftware;
}

include './editor.php';

To create an Adminer Editor customization for other drivers than MySQL, you have to define own loginForm method and fill the auth[driver] field value by your driver (pgsql, sqlite, ...). You usually also need to implement the database method. Example: editor/sqlite.php.

Adminer also supports plugins which are ready to use extensions.

Prehľad API

Adminer screenshot with extension methods

Objekt môže prepísať následujúcimi metódami:

Je možné používať nasledujúce globálne funkcie.

Language specific functions.

Funkcie špecifické pre ovládač:

Min_Driver:

Adminer specific functions:

Editor specific functions: