Adminer - Kierowniki

Aby poprawić sterownik bazy danych dla Adminer, użyjcie następujące kroki:

  1. Pobierzcie aktualne kody źródłowe z Gitu: git://github.com/vrana/adminer.
  2. W wierszu polecenia uruchom php compile.php $driver, aby dowiedzieć się, które funkcje nie są realizowane.
  3. Skopiujcie nagłówka brakującej funkcji z pliku adminer/drivers/mysql.inc.php i implementujcie ją.
  4. Jeżeli chodzi o nową funkcjonalność, to ją dajcie do funkcji support.
  5. Sprawdzcie swoją prace w przeglądarce na adresu adminer/index.php.
  6. Send a pull request on GitHub.
  7. Wasza praca zostanie publikowana pod licencją Apache.

Dziękujemy za waszą pracę!